Co to jest grafika komputerowa?

Jak w kilku słowach wyjaśnić obszerne pojęcie jakim jest grafika komputerowa. Tak więc grafika komputerowa jest sztuką rysowania obrazów, linii, wykresów, itp. przy użyciu komputerów z pomocą programowania. Grafika komputerowa składa się z ilości pikseli. Najmniejszy obraz graficzny lub jednostka reprezentowana na ekranie komputera to piksel. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej a mianowicie.

Wady i zalety grafiki rastrowej i wektorowej.

Interaktywna grafika komputerowa: Komunikacja pomiędzy komputerem a użytkownikiem odbywa się na dwa sposoby. Tutaj obserwator otrzymuje pewną kontrolę nad obrazem poprzez dostarczenie mu urządzenia wejściowego, na przykład kontrolera gry wideo w ping ponga. To pozwala mu sygnalizować swoje żądanie do komputera.

Komputery po otrzymaniu sygnału z urządzenia wejściowego mogą odpowiednio modyfikować wyświetlany obraz. Dla użytkownika oznacza to, że obraz zmienia się natychmiastowo w odpowiedzi na jego polecenia. Użytkownik może wydawać serię poleceń, z których każde generuje graficzną odpowiedź z komputera. W ten sposób prowadzi rozmowę, czyli dialog, z komputerem.

Previous post Grafika Komputerowa od podstaw.
Next post Co robi projektant graficzny?