Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 roku

Reformując system ubezpieczeń społecznych w Polsce założenia miały na celu przede wszystkim redukcje i eliminację tego, co było najgorsze, co najbardziej wpływało na nieefektywność starego systemu ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim takimi założeniami reformy było odejście od umowy międzypokoleniowej, czyli już osoby w wieku produkcyjnym nie będą pracowały na wypłaty emerytur. Ponadto każdy będzie miał swoje indywidualne konto emerytalne, na którym będzie gromadzony kapitał na przyszła emeryturę- tyle ile zostanie wpłacone, tyle zostanie wypłacone. Tym samym stworzona została najlepsza motywacja do tego, aby wydłużać sobie okres aktywności zawodowej. 

Reforma z 1999 roku zakładała również zastępowanie sztywnej granicy wieku emerytalnego przez granicę elastyczną oraz emerytury częściowe. Reforma zróżnicował system emerytalny, system ubezpieczeń społecznych w zależności od urodzenia. Urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku podlegają, więc staremu systemowi emerytalnemu, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku mogą dokonać wyboru miedzy I a II filarem. Natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku zostają objęte obowiązkowo nowym system ubezpieczeń. Znaczące, więc zmiany zostały wprowadzone w systemie ubezpieczeń społecznych a dodatkowo nie obejmowały reformy wszystkich, co z oczywistych względów nie było możliwe.


Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Każde ubezpieczenie społeczne musi mieć swoja podstawę, od której pobierane są składki. To od tej kwoty jest zależne jak wysokie będą nasze składki na ubezpieczenie społeczne, a pośrednio wpływa to również na przyszłą wypłatę świadczeń, które mogą być wypłacane w formie pieniężnej, jak również w formie restytucji naturalnej. W ubezpieczeniach społecznych podstawą wymiaru składki, podstawą składek na ubezpieczenie jest przychód osoby ubezpieczonej. Jest to rozumiane tak, jak w ustawie o podarku dochodowym o d osób fizycznych, jest to podstawa prawna tego zagadnienia. Dla każdej konkretnej grupy inna jest ta podstawa, gdyż jest to uzależnione od wykonywanej przez nas działalności.

Dla pracowników podstawą jest wynagrodzenie, dla bezrobotnych finansowanych przez opiekę społeczną taką podstawę stanowi zasiłek. Kolejno dla sportowców podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi stypendium, dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest to kwota zadeklarowana, jednak nie może to być kwota niższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych taką podstawę wymiaru składek stanowi kwota najniższego wynagrodzenia. Każdorazowo, więc to, jaka jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest uzależnione od tego, o jaką konkretną grupę chodzi, gdyż jest to zróżnicowane.