Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Stary system ubezpieczeń społecznych

Stary system ubezpieczeń społecznych opartych był na takich zasadach jak to, iż składki wypłacane były z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dysponentem świadczeń był ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a gwarantem wypłat było państwo. Składki były pokrywane w całości przez pracodawców a także obowiązywała tak zwana umowa pokoleniowa, wedle, której na wypłaty emerytur pracowały zawsze osoby młodsze, osoby w wieku produkcyjnym. Obowiązywała zasada repartycji, która polega na tym, iż składki wpływają do budżetu, a nie na indywidualne konta, są wykorzystywane na inne cele niż na emerytury tj. na zasiłki rodzinne, emerytury i renty dla grup przechodzących na wcześniejsze emerytury.

Taki system miał swoje oczywiste wady, którymi przede wszystkim były wysokie składki a niskie emerytury. Ponadto nie dostrzegano, a właściwie brak był powiązania pomiędzy płaconymi składkami a wysokością przyszłej emerytury, na co wpływ miała inflacja. Systemowi temu zarzucano również nieprzejrzystość przepisów, społeczną niesprawiedliwość, nieefektywne zarządzanie składkami pochodzącymi ze składek, coraz większe dotacje państwa do świadczeń z ZUS, to, iż wysokość emerytury zależna była od kondycji budżetu a także to, iż po prostu nie był odporny na starzenie się społeczeństwa. Także wiele czynników złożyło się na zmianę systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.


Przesłanki reformy ubezpieczeń społecznych

Stary system ubezpieczeń społecznych miał swoje niewątpliwe wady, takie jak między innymi społeczną niesprawiedliwość, nieefektywne zarządzanie składkami pochodzącymi ze składek, coraz większe dotacje państwa do świadczeń z ZUS, to, iż wysokość emerytury zależna była od kondycji budżetu a także to, iż po prostu nie był odporny na starzenie się społeczeństwa. Przesłanki powstania, przesłanki tworzeni i zbudowania nowego systemu przemawiały za tym. Były to między innymi ciągle zwiększające się bezrobocie, skrócenie okresu pracy zawodowej, na co wpływ miały emerytury pomostowe, wcześniejsze emerytury, prywatyzacja.

Ponadto za reformą systemu ubezpieczeń społecznych przemawiały takie czynniki jak wzrost aktywności zawodowej kobiet, erozja zakresu podmiotowego i bazy składkowej systemów powiązanych z dochodami. Dodatkowo za tymi zmianami przemawiał wzrost mobilności pomiędzy krajami, jak również wzrost mobilności między pracodawcami, zawodami a także dziedzinami gospodarki. Dlatego też zmiany były nieuniknione. Każde zmiany sapo dyktowane jakimś szczególnym rodzajem czynników, które mają na nie decydujący wpływ.  Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych były przeprowadzone głównie ze względu na problemy związane z finansowaniem rosnących wydatków emerytalnych, a co nowy system ubezpieczeń społecznych miał naprawić, miał zmienić.