Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Rodzaje świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych

Każdorazowo ubezpieczenie, aby spełniać swoje funkcje musi wypłacać odszkodowania, musi wypłaca świadczenia. Każde należne nam odszkodowanie musi zostać nam wypłacone, od tej zasady nie ma wyjątku. Interesującą kwestią jest natomiast to, czy każdorazowo wypłacane jest one w pieniądzu. Ogólna zasada przyjmuje, iż każde odszkodowanie powinno być wypłacone właśnie w pieniądzu. Jednakże istnieją regulacje, które dopuszczają, aby w wyjątkowych wypadkach odszkodowanie zostało czasem wypłacone w postaci restytucji naturalnej. W ramach ubezpieczeń społecznych wypłacane są zarówno świadczenia pieniężne, jak i świadczenia w naturze.

Świadczenia pieniężne to świadczenie wypłacane w walucie, jaką posiada dany kraj, dane państwo. Celem jest zapewnienie ubezpieczonemu utrzymania albo zrekompensowania wydatków, świadczenia występują w postaci zasiłków, emerytury, renty. Natomiast świadczenia wydawane w naturze to świadczenia rzeczowe o charakterze długotrwałym, które mają na celu ochronę zdrowia ubezpieczonego i umożliwienie mu korzystania z różnych form pomocy leczniczej i społecznej. Przykładem w tym wypadku może być leczenie, pobyt w domu emerytów. W praktyce zresztą jest to sytuacja niespotykana, gdyż nastręcza ona mnóstwo dodatkowych problemów a ponadto niezwykle rzadko, albo nawet w ogóle nie zdarzają się osoby, którym taka opcja bardziej odpowiadałaby niż wypłata odszkodowania. Każdorazowo należy jednak mieć na uwadze to, iż taka możliwość, aby nasze odszkodowanie zostało wypłacona w restytucji naturalnej istnieje.