Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Każdy rodzaj ubezpieczenia, każda forma ubezpieczenia musi mieć swoje odpowiednie przeznaczenie, musi mieć swój cel. Dodatkowo każde ubezpieczenie musi przed czymś zabezpieczać, przed czymś chronić, czemuś zapobiegać, gdyż taka jest jego rola i taka jest jego funkcja.  Ubezpieczenia społeczne spełniają taką funkcje, jaka jest zabezpieczenie się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego. Takimi przykładami ryzyk, od których ubezpieczają ubezpieczenia społeczne jest choroba śmierć lub kalectwo. Technika ubezpieczeniowa polega w tym przypadku na gromadzeniu środków na określonych funduszach przez ludzi, którzy są narażeni na wymienione rodzaje ryzyka.

Środki natomiast są wpłacane przez pracowników lub pracodawców a ich przeznaczeniem jest pokrycie wydatków i strat, które wynikają ze zdarzeń losowych. Wysokość składek powinna być uzależniona od wysokości zarobków ubezpieczonego oraz od ryzyka wystąpienia zdarzenia losowego. W ubezpieczeniach społecznych ubezpieczającym jest najczęściej zakład pracy, który w całości lub w części płaci składki do ubezpieczyciela. Ubezpieczonym jest pracownik wraz z rodziną i to on otrzymuje świadczenie od zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenia te maja, więc chronić przed dużą utratą dochodów, która może przez dane zdarzenie losowe zostać spowodowana, a wiążą się z nią wysokie a także niespodziewane wydatki.


Zakres ubezpieczenia społecznego

Każda dziedzina ubezpieczeń obejmuje swoim zasięgiem inne rodzaje, inne można by rzec gatunki ubezpieczeń. Każda ma z góry przydzielone, specyficzne i odpowiednie dla niej rodzaje ubezpieczeń. W zakresie ubezpieczeń społecznych znajdują się cztery rodzaje ubezpieczeń, obejmują one swoim zasięgiem cztery zakresy ubezpieczeń. Pierwszym z nich są ubezpieczenia emerytalne, które są obowiązkowe. Ich celem jest natomiast to, aby każdy po osiągnięciu wieku emerytalnego miał prawo do pobierania dożywotniej miesięcznej emerytury. Drugim zakresem ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie rentowe, które również jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ich celem natomiast jest zapewnienie wypłaty pieniężnej osobom z tytułu niezdolności do pracy, ich szkolenie, pielęgnacja, wypłata dla rodzin zmarłych ubezpieczeń.

Trzecim rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie chorobowe, które ma na celu wypłatę zasiłków w ramie chorób i wynagrodzeń za urlopy macierzyńskie. Ostatnie ubezpieczenie podlegające ubezpieczeniom społecznym to ubezpieczenie wypadkowe, które również jest obowiązkowe. Celem tegoż ubezpieczenia jest wypłata odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to cztery rodzaje ubezpieczeń, specyficzne podlegające pod kategorię ubezpieczeń społecznych. Każde z nich jest obowiązkowe a ich celem jest zazwyczaj zabezpieczenie się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego.