Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Cechy ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne tak, jak każdy rodzaj ubezpieczeń mają swoja specyfikę. Są one przeciwieństwem ubezpieczeń gospodarczych, które są ubezpieczeniami zazwyczaj indywidualnymi. Natomiast ubezpieczenia społeczne wyróżniają się takimi cechami charakterystycznymi jak: przymus oraz cel społeczny. Cel społeczny polega w tej kategorii ubezpieczeń na zapewnieniu świadczeń w wypadkach, w których człowiek nie może zapewnić sobie i swojej rodzinie środków utrzymania. W przeciwieństwie do komercyjnych ubezpieczeń, ubezpieczenie społeczne nie jest nastawione na osiągnięcie zysku, prowadzone jest przez odrębne instytucje publiczne pod nadzorem państwa. Natomiast główną, istotna cechą tych ubezpieczeń jest zasada solidaryzmu. Polega ona na udzielaniu świadczeń osobom, które znajdują się w potrzebie, których dotknęła ciężka sytuacja życiowa.

Wtedy z funduszu wypracowanego wspólnym wysiłkiem ubezpieczonych wypłacane są świadczenia. Oznacza to, że płacą wszyscy, a korzystają tylko ci, którzy zostali dotknięci ryzykiem socjalnym. Jest to specyficzna cecha ubezpieczeń społeczna, która nie występuje w ubezpieczeniach żadnego innego rodzaju. Dzięki temu ubezpieczenia społeczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego. Zapewniają je dzięki temu, iż bezpośrednie zaspokajanie potrzeb ma miejsce w różnych grupach społecznych i kategoriach zawodowych, tak, iż każdy ma swoje potrzeby socjalne zapewnione i zaspokojone.


Zasady ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne posiadają szereg cech, które wyróżniają je spośród innych typów i rodzajów ubezpieczeń. Nie tylko w przeciwieństwie do komercyjnych ubezpieczeń, ubezpieczenie społeczne nie jest nastawione na osiągnięcie zysku i prowadzone jest przez odrębne instytucje publiczne pod nadzorem państwa. Ubezpieczenia społeczne posiadają szereg zasad, które czynią je odrębnymi od innych rodzajów ubezpieczeń. Ubezpieczenia społeczne wyróżnia taka zasada jak powszechność ubezpieczenia polegająca na tym, iż ubezpieczeniem tym są objęcie wszyscy pracownicy a co ważne jest to niezależne od prawnego stosunku pracy.

Po drugie zasada przymusu ubezpieczenia, która oznacza, iż każdy pracownik musi zostać ubezpieczony wraz z chwila nawiązania stosunku pracy. Po trzecie zasada automatyzmu ubezpieczenia, która wyraża się w tym, iż sam fakt nawiązania stosunku pracy jest podstawa do powstania stosunku ubezpieczenia. Nie ma w tym miejscu znaczenia czy i kiedy zakład pracy dokonał niezbędnych formalności oraz opłacił składkę. Kolejną zasadą jest jedność organizacyjne systemu ubezpieczeń społecznych, co przejawia się w tym, iż całokształt spraw jest administrowany przez ZUS.   Ponadto można wyróżnić zasadę obciążenia podmiotu zatrudniającego obowiązkiem płacenia składki oraz zasadę proporcjonalności świadczeń do wkładu pracy, co oznacza ustalanie wysokości emerytury w zależności od wniesionego kapitału, czyli kwoty składek.