Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Ubezpieczenia społeczne

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Każdy rodzaj ubezpieczenia, każda forma ubezpieczenia musi mieć swoje odpowiednie przeznaczenie, musi mieć swój cel. Dodatkowo każde ubezpieczenie musi przed czymś zabezpieczać, przed czymś chronić, czemuś zapobiegać, gdyż taka jest jego rola i taka jest jego funkcja.  Ubezpieczenia społeczne spełniają taką funkcje, jaka jest zabezpieczenie się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego. Takimi przykładami ryzyk, od których...

Rodzaje świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych

Każdorazowo ubezpieczenie, aby spełniać swoje funkcje musi wypłacać odszkodowania, musi wypłaca świadczenia. Każde należne nam odszkodowanie musi zostać nam wypłacone, od tej zasady nie ma wyjątku. Interesującą kwestią jest natomiast to, czy każdorazowo wypłacane jest one w pieniądzu. Ogólna zasada przyjmuje, iż każde odszkodowanie powinno być wypłacone właśnie w pieniądzu. Jednakże istnieją regulacje, które dopuszczają, aby w wyjątkowych wypadkach odszkodowanie...

Cechy ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne tak, jak każdy rodzaj ubezpieczeń mają swoja specyfikę. Są one przeciwieństwem ubezpieczeń gospodarczych, które są ubezpieczeniami zazwyczaj indywidualnymi. Natomiast ubezpieczenia społeczne wyróżniają się takimi cechami charakterystycznymi jak: przymus oraz cel społeczny. Cel społeczny polega w tej kategorii ubezpieczeń na zapewnieniu świadczeń w wypadkach, w których człowiek nie może zapewnić sobie i swojej rodzinie środków utrzymania. W...

Stary system ubezpieczeń społecznych

Stary system ubezpieczeń społecznych opartych był na takich zasadach jak to, iż składki wypłacane były z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dysponentem świadczeń był ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a gwarantem wypłat było państwo. Składki były pokrywane w całości przez pracodawców a także obowiązywała tak zwana umowa pokoleniowa, wedle, której na wypłaty emerytur pracowały zawsze osoby młodsze, osoby w wieku produkcyjnym. Obowiązywała zasada repartycji...

Założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 roku

Reformując system ubezpieczeń społecznych w Polsce założenia miały na celu przede wszystkim redukcje i eliminację tego, co było najgorsze, co najbardziej wpływało na nieefektywność starego systemu ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim takimi założeniami reformy było odejście od umowy międzypokoleniowej, czyli już osoby w wieku produkcyjnym nie będą pracowały na wypłaty emerytur. Ponadto każdy będzie miał swoje indywidualne konto emerytalne, na którym będzie...

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Funduszem, który realizuje zadania związane z wypłacaniem świadczeń w pierwszym filarze jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli w skrócie FUS.  Jest on tworzony ze składek wpłacanych na ubezpieczenia społeczne, jak również z dotacji z budżetu państwa oraz krótkoterminowych kredytów komercyjnych. Jest, więc Państwowym Funduszem Celowym a jego celem jest właśnie wyplata świadczeń związanych z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym...

Otwarty Fundusz Emerytalny

Otwarte Fundusze Emerytalne są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, a przedmiotem ich działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę swoim członkom, członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Ważne w tym wypadku jest zawsze to, iż kapitał zgromadzone przez konkretnego członka może zostać odziedziczony.  Ubezpieczenie realizowane przez Otwarty Fundusz Emerytalny jest ubezpieczeniem...

II i III filar

II filar Drugi filar w systemie ubezpieczeń społecznych po reformie z 1999 roku to nowość. Oznacza on filar obligatoryjny, a wiec obowiązkowy, powszechny, kapitałowy a ponadto zarządzany przez prywatne podmioty. Ten filar ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń emerytalnych mogą wybrać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku. Natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku zostają objęte obowiązkowo nowym system ubezpieczeń, czyli obowiązkowo...