Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Pewny zysk

Inwestowanie pieniędzy wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednak niektóre możliwości inwestowania mają tak niskie ryzyko, że zainwestowane w nie finanse są bezpieczne i można mówić o pewnym zysku. Bezpieczne jest inwestowanie w produkty bankowe. Największe oprocentowanie, spośród produktów oferowanych przez banki, dają konta oszczędnościowe i lokaty. Najkorzystniejsze dla klientów są konta z dzienną kapitalizacją odsetek, a wśród lokat, lokaty jednodniowe. Niskie ryzyko istnieje także przy inwestowaniu w obligacje. Nie zapewniają one dużego zysku, ale jeśli są to obligacje wiarygodnego emitenta, to zysk ten jest pewny. Najpewniejsze są obligacje Skarbu Państwa oraz jednostek samorządowych. Można także inwestować swoje finanse w jednostki udziałowe funduszy inwestycyjnych. Jeśli są to fundusze inwestujące wyłącznie w obligacje, to pieniądze zainwestowane w fundusz są bezpieczne, a zysk jest pewny.

Fundusze inwestycyjne inwestujące w akcje

Osoby chcące powierzyć swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym, wybierają fundusze zwykle ze względu na to, w co inwestują one pieniądze. Osoby akceptujące ryzyko inwestycyjne, nastawione na większy zysk, wybierają często fundusze akcji. Zachętą do inwestowania w fundusze tego typu jest osiąganie przez nie wysokich zysków. Fundusze inwestycyjne zatrudniają specjalistów od efektywnego inwestowania, więc jeśli ktoś nie zna się na giełdzie, to fundusze akcji są dla niego lepszym wyborem niż samodzielne inwestowanie. Trzeba jednak pamiętać, że fundusze nie dają gwarancji na powtórzenie dobrych wyników z poprzedniego okresu. Wybierając fundusze tego typu, trzeba się liczyć z tym, że można stracić zainwestowane pieniądze. Nie zdarza się to często, gdyż fundusze są zainteresowane osiąganiem jak najlepszych wyników, ale może się zdarzyć. Tego typu fundusze nie są odpowiednie dla osób, którym zależy na bezpieczeństwie zainwestowanych środków i pewnym zysku.