Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Notariusz i jego odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność notariusza

Notariusz jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i jest jednym z zawodów zaufania publicznego, posiada status funkcjonariusza publicznego. Sporządza szereg dokumentów urzędowych , tzw. aktów notarialnych, czyli dokumentów które wywołują określone skutki prawne.

Rozpoczęcie praktyki notarialnej wiąże się z wcześniejszym przejściem aplikacji i asesury notarialnej oraz pozytywnym egzaminem kończącym ten etap. Notariusz za niestaranne i nieprawidłowe wykonywanie swoich czynności ponosi odpowiedzialność cywilną oparta na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zasada ta ma zagwarantować fachowość i uzasadnioną dociekliwość w wypełnianych czynnościach. Jeśli niedopełnienie tych czynności doprowadzi do szkody dla klienta, notariusz odpowiada za straty, jak i za spodziewane korzyści jakie klient mógłby uzyskać. Za uzasadnienie takiego zapisu odpowiada fakty, że notariusz jest osobą, która pełni zadania usługowe względem obywateli.

Notariusz musi obowiązkowo ubezpieczyć swoje działania obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W praktyce oznacza to, że notariusz gwarantuje klientom swoim majątkiem i posiadanym ubezpieczeniem, zadośćuczynienie za szkody wyrządzone w trakcie pełnionych czynności. Notariusz ponosi również odpowiedzialność cywilną i karną za wykonywane czynności.