Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Inwestowanie w akcje i obligacje

Inwestowanie w akcje ma wielu zwolenników. Wiedzą oni, że aby osiągnąć większy zysk, trzeba zaryzykować i przeznaczyć finanse na inwestycje mniej pewne. Inwestowanie w akcje może przynieść duży zysk, ale wiąże się także z ryzykiem straty. Dlatego inwestorzy każdy swój ruch zmierzający do nabycia lub sprzedaży posiadanych akcji poprzedzają dokładną analizą sytuacji na giełdzie i sytuacji spółki, której dotyczą akcje. Właściciele akcji otrzymują prawo do dywidendy, czyli zysku z akcji.
Inwestowanie pieniędzy na giełdzie wymaga dużej wiedzy. Najlepiej zacząć od małych kwot. Kiedy ktoś lepiej pozna mechanizmy rynku papierów wartościowych, może zainwestować finanse w większej wysokości. Inwestowanie na początku dużych sum jest ryzykowne. Można także skorzystać z usług funduszy inwestycyjnych. Pracują tam osoby posiadające dużą wiedzę i doświadczenie w grze na giełdzie, więc ryzyko inwestowania za pośrednictwem funduszu jest niższe.


Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje charakteryzuje niewielki procent zysku i małe ryzyko. Jest bardzo opłacalne, jeśli ktoś ma na inwestycje finanse w znacznej wysokości, w takim przypadku, nawet niewielki procent, da zysk na dobrym poziomie. Inwestowanie w obligacje to najlepszy wybór dla osób nieakceptujących ryzyka. Obligacja jest papierem wartościowym, który dłużnik zobowiązuje się wykupić po określonym czasie. Można inwestować swoje finanse w obligacje krótkoterminowe, z terminem wykupu od 1 do 5 lat, średnioterminowe (od 5 do 12 lat) i długoterminowe (powyżej 12 lat). Największym zainteresowaniem cieszą się obligacje Skarbu Państwa. Emitentami obligacji mogą być także jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne, czyli przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Inwestować w obligacje można samodzielnie albo powierzając swoje finanse w ręce specjalistów. Istnieje wiele funduszy zajmujących się inwestowaniem w obligacje.


Akcje czy obligacje?

Inwestowanie w akcje i w obligacje różni się od siebie. Akcje pozwalają na osiągnięcie dużego zysku, ale inwestowanie w nie jest ryzykowne. Obligacje zapewniają zysk pewniejszy, ale niższy. Inwestowanie w obligacje wybierają osoby, które chcą, aby ich finanse były bezpieczne i nie przeszkadza im niewielki procent zysku. Inwestowanie w akcje wybierają osoby, które akceptują większe ryzyko, gdyż chcą osiągnąć większy zysk. Można inwestować w akcje lub obligacje, ale najkorzystniej jest inwestować w jedne i drugie papiery wartościowe. Część pieniędzy można przeznaczyć na inwestowanie w akcje, umożliwiając sobie duży zysk, a pozostałe finanse można ulokować w bezpiecznych inwestycjach w obligacje. Na podobnej zasadzie działają fundusze mieszane (zrównoważone), więc jeśli ktoś nie posiada dużej wiedzy na temat inwestowania, może inwestować w papiery wartościowe za pośrednictwem tego rodzaju funduszy.