Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Fundusze obligacji i zrównoważone

Fundusze inwestycyjne działające na rynku obligacji są wybierane przez osoby, które nie akceptują dużego ryzyka. Chcą oni mieć pewność, że ich finanse są bezpieczne, w zamian akceptują zysk na niezbyt wysokim poziomie. W obligacje można inwestować także osobiście, jednak wiele osób woli powierzyć swoje finanse w ręce profesjonalistów. Fundusze inwestycyjne tego typu dywersyfikują swoje działania. Wykupują obligacje różnych emitentów, z różnym terminem wykupu i z różnym oprocentowaniem.

Najpewniejsze są obligacje Skarbu Państwa, jest to emitent, który posiada wysoką wiarygodność, ale fundusze wybierają także obligacje mniej wiarygodnych emitentów. Jednak mimo tego jest to najbardziej bezpieczny fundusz. Osoby inwestujące swoje finanse starają się dywersyfikować ryzyko. Część pieniędzy można przeznaczyć na bardziej ryzykowne inwestycje, ale część powinna być ulokowana w sposób bezpieczny. Inwestowanie za pomocą funduszu obligacji to doskonała alternatywa wobec trzymania pieniędzy w banku.


Fundusze zrównoważone

Fundusze zrównoważone określane są także jako fundusze mieszane. Inwestują one zarówno w akcje, jak i w obligacje. Są wybierane przez osoby, które chcą, aby ich finanse przynosiły dość spory zysk, ale były też dobrze zabezpieczone przed stratą. Fundusze mieszane cieszą się ogromną popularnością wśród inwestorów. Osoby powierzające im swoje finanse mają pewność, że znajdą się one w dobrych rękach i jeśli koniunktura będzie dobra, osiągną duży zysk, a jeśli będzie gorsza, to ewentualna strata nie będzie tak bolesna jak jest to np. w przypadku funduszu akcji.

Akcje pozwalają osiągnąć duży zysk, ale inwestowanie w nie jest ryzykowne, gdyż wiąże się z ryzykiem straty. Dzięki temu, że fundusze inwestują także w obligacje, minimalizują ryzyko straty wynikające z inwestowania w akcje. Większą część środków fundusze przeznaczają na zakup akcji, zwykle jest to sześćdziesiąt procent. W obligacje inwestowane jest zazwyczaj czterdzieści procent środków będących do dyspozycji funduszu.