Jesteś zainteresowany dodaniem artykułu?

biuro@bobartstudio.pl  

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne dzielą się na fundusze otwarte i zamknięte. Jeśli ktoś chce powierzyć swoje finanse profesjonalistom i mieć do nich stały dostęp, to powinien wybrać fundusze otwarte. Tego rodzaju fundusze inwestycyjne na bieżąco odkupują od swoich klientów jednostki uczestnictwa w funduszu. W każdym momencie można wycofać zainwestowane w fundusz swoje finanse.
Większość Polaków, którzy decydują się inwestować swoje finanse za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, wybiera fundusze otwarte. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju fundusze nie są tak wydajne jak fundusze zamknięte, nie oferują tak dużego zysku jak tamte. Dzieje się tak dlatego, że fundusz otwarty nie może obracać wszystkimi środkami. Część kapitału musi być w rezerwie na wypadek jakby uczestnik funduszu chciał zrezygnować w udziale w nim albo sprzedać część finansową jednostek uczestnictwa. Wybierając ten fundusz otrzymuje się większą elastyczność w zarządzaniu jednostkami uczestnictwa, ale kosztem niższego zysku.


Fundusze inwestycyjne zamknięte nie są tak popularne jak fundusze otwarte. Większa liczba osób woli zainwestować swoje finanse w fundusze otwarte, ponieważ mogą w każdym momencie sprzedać jednostki uczestnictwa w funduszu. W funduszach zamkniętych nie ma takiej możliwości. Jednak ten mankament wynagradzają zalety uczestnictwa w takim funduszu. Fundusze zamknięte lepiej pomnażają finanse swoich klientów, ponieważ mogą inwestować całość posiadanych środków. Nie muszą, tak jak otwarte, mieć pewnych środków w rezerwie, by móc odkupić, w każdej chwili, jednostki uczestnictwa. Fundusze zamknięte emitują, nie jednostki uczestnictwa, ale certyfikaty inwestycyjne. Fundusze zamknięte mogą więc dysponować większym kapitałem, gdyż nie muszą reagować na bieżąco na żądania klientów. Mają także szersze możliwości inwestycyjne. Fundusze zamknięte mogą inwestować m.in. w walutę, nieruchomości, finansowe udziały spółek z o.o. czy transakcje terminowe.